Bộ lọc phim


Phim thể loại Chiến Tranh

Full

Đoàn Tàu Bắc Cực

The Arctic Convoy

Full
Full

The Star

The Star

Hoàn Tất(25/25)

Thái Bình Thiên Quốc

Thái Bình Thiên Quốc

Full

K-19: Tàu Ngầm Tử Thần

K-19: The Widowmaker

Full

Tàu Ngầm U-235

Torpedo: U-235

Full

Bộ Chiến Tranh Bất Lịch Sự

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Hoàn Tất (06/06)
Full

Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện

Rogue One: A Star Wars Story

Full

Nữ Hoàng Ve Sầu

In My Mother's Skin

Full

Lính đánh thuê 2

Mercenary War 2

Full

Lời Sấm Truyền

Apocalypse Now

Full

Black Raven

Black Raven

Hoàn Tất (8/8)

Đất đen

Black Earth Rising

Full
Full

Chiến Quốc

The Warring States